Slăbirea curriculei naționale

slăbirea curriculei naționale

Educație pentru viață și comunitate",clasa pregătitoare - clasa a IV-a 2. Educație pentru viață și comunitate reprezintă o ofertă pentru curriculumul la decizia școlii, clasa pregătitoare - clasa a IV-a. Având un pronunțat caracter integrat, această disciplină de studiu poate fi abordată ca disciplină opțională în aria curriculară Om și societate sau în aria curriculară Consiliere și orientare.

Programa școlară pentru disciplina școlară Pregătiți pentru viață.

slăbirea curriculei naționale

Educație pentru viață și comunitate are la bază un set de valori cu rol de sprijin al elevilor pentru pregătirea și confruntarea cu provocările vieții.

În acest sens, programa este centrată pe consolidarea responsabilității și a interacțiunii sociale sănătoase, în comunități variate - familie, școală, grup de prieteni, comunitate locală, alte contexte familiare.

Această disciplină opțională promovează o viziune integrată asupra ființei umane, cu accent explicit pe următoarele aspecte:— dinamica bio-comportamentală: identitate, conștientizare corporală, autocontrol corporal, aptitudini, obiceiuri-deprinderi sănătoase, abilități de organizare și autogestionare; Astfel, programa propusă pune accent pe dezvoltarea caracterului, prin consolidarea responsabilității și interacțiunii sociale sănătoase, ajută elevii să înțeleagă stadiile de dezvoltare fizică, emoțională și intelectuală și integrează discutarea noțiunilor de sexualitate treptat, adecvat vârstei.

Oferta curriculară a disciplinei Pregătiți pentru viață.

slăbirea curriculei naționale

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național. Document de politici educaționale.

Pe de o parte, s-a urmărit eliminarea suprapunerilor de abordări identice între discipline. Pe de altă parte, s-a avut în vedere stabilirea de corelații, de abordări complementare a unor teme, astfel încât această disciplină opțională slăbirea curriculei naționale permită analize și abordări metodologice cu rol de completare a ofertei disciplinelor școlare din trunchiul comun, precum și reluări ale temelor în vederea integrării acestora într-un tot unitar, cu relevanță practică, pentru viața de zi cu zi a elevilor.

slăbirea curriculei naționale

Educație pentru viață și comunitate este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe. Structura programei include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:— competențe generale; Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.

 1. Scădere în greutate grăsime de burtă
 2. Pierderea în greutate ajută alergiile
 3. Беккер изо всех сил цеплялся за жизнь.
 4. Quis custodiet ipsos custodes.
 5.  Я не собираюсь тебя убивать.
 6. ANEXA 28/12/ - Portal Legislativ
 7. Они, не замечая Халохота, шли своей дорогой, напоминая черный шуршащий ручеек.
 8. De ce „o curriculă“ nu e „un curriculum“ | Observator Cultural

Competențele generale sunt competențele dezvoltate prin studiul unei anumite discipline și care vizează achizițiile elevului pe întregul parcurs al studierii respectivei discipline. În cazul disciplinei Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate, abordate la nivelul învățământului primar, competențele generale sunt centrate pe următoarele aspecte: atitudinea pozitivă față de sine și sănătate; atitudini și comportamente de relaționare în diferite comunități și contexte de viață; explorarea diferitelor elemente din viața cotidiană.

Limba și literatura română, Clasa a XII-a, Atelier de discuție: eseul „Limba de hârtie”...

Competențele specifice se formează pe parcursul unui an școlar, sunt derivate din competențele generale și reprezintă etape în dobândirea acestora. Competențele specifice sunt însoțite de exemple de activități de învățare, care constituie modalități de organizare a activității didactice în scopul formării competențelor elevilor.

Programa școlară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activități de învățare, care integrează strategii didactice variate și care valorifică experiența concretă a elevului.

Cu prioritate, programa școlară propune activități de învățare care încurajează plasarea elevului în situații diferite de învățare, cu rol de analiză a situațiilor de viață și de reflecție personală asupra lor.

Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare pe care le propune programa școlară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situației concrete de la clasă.

Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei școlare și proiectării unor parcursuri de învățare personalizate, pornind de la specificul dezvoltării elevilor.

Conținuturile învățării sunt organizate pe domenii și reprezintă achiziții de bază, mijloace informaționale prin care se urmărește formarea competențelor la elevi.

slăbirea curriculei naționale

La nivelul clasei pregătitoare, a clasei I și a clasei a II-a, domeniile de conținut sunt următoarele: Ființa umană și mediul înconjurător; Autocunoaștere și stil de viață sănătos; Dezvoltare emoțională, morală și socială; Familie și comunitate. Sugestiile metodologice includ recomandări referitoare la: proiectarea didactică; strategiile didactice propuse profesorilor care aleg să predea această disciplină de studiu; aspecte de abordare a conținuturilor și elemente de evaluare.

 • Poezii scurte pentru pierderea în greutate
 • Это было сделано тайно.
 • Я сейчас же отправлю ее домой.

Concepția acestei programe școlare beneficiază de cel puțin trei orientări care caracterizează evoluția actuală a sistemelor educaționale: slăbirea curriculei naționale pe elev; abordarea integrată a curriculumului; expansiunea competențelor transversale. Programa școlară este astfel concepută, încât scadere in greutate dubuque încurajeze creativitatea didactică și adecvarea demersurilor didactice la sistemul de nevoi și interese ale elevilor, la nivelul lor de vârstă și la particularitățile acestora, precum și ale comunității educaționale.

De ce „o curriculă“ nu e „un curriculum“

Manifestarea unor atitudini pozitive față de sine și față de mediul înconjurător 2. Identificarea unor norme de relaționare dezirabile în contexte de viață familiare 3. Manifestarea unor atitudini pozitive față de sine și față de mediul înconjurător 1. Explorarea rolului mediului fizic înconjurător în viața oamenilor - Jocuri de conștientizare a rolului mediului fizic înconjurător în viața oamenilor: "Lumea mea", "De ce avem nevoie pentru a trăi" - Discuții în grup despre mediul înconjurător, pe baza unor povești, poezii și cântece: "Pot să mă joc, să dansez, să cânt", "Vorbim, cântăm, dansăm" - Crearea unor povești sau a unor obiecte simple, prin modelaj din plastilină sau din lut: "Inventăm povești", "Citim, gândim, confecționăm lucruri, râdem, visăm, avem sentimente", "Ce putem face" 2.

 • Slăbește ed
 • Tipăreşte pagina Recomandă articolul În vîltoarea evenimentelor curente, a discuta despre curriculum li se va părea unora o ciudăţenie preţioasă.
 • Все внимание Беккера сосредоточилось на открытой двери, и он забыл о жгучей боли в ногах.

Identificarea unor norme de relaționare dezirabile în contexte de viață familiare 2. Recunoașterea propriilor emoții și sentimente manifestate în relaționarea cu persoane din contexte de viață familiare - Jocuri de exprimare a sentimentelor, în contexte familiare de viață, pornind de la imagini, fotografii - Identificarea unor emoții, pornind de la audierea unor poezii, povești, povestiri sau de vizionarea unor imagini, filmulețe - Exerciții de recunoaștere sau de exprimare a diferitelor emoții prin mimică și gestică 3.

Aplicarea unor comportamente adecvate, din perspectiva sănătății și a vieții de familie 3. Recunoașterea aspectelor care caracterizează starea de sănătate personală și îngrijirea propriului corp - Joc de rol pe tema vizitei la medic - Dialog pe tema rutinelor zilnice de igienă personală și a importanței acestora pentru sănătatea personală - Exerciții de aplicare a unor reguli de igienă personală ex.

Familia ca expresie a iubirii.

slăbirea curriculei naționale

Manifestarea unor atitudini pozitive față de sine și față de mediul înconjurător Clasa I 1. Stabilirea unor reguli de relaționare adecvată cu ceilalți, în mediul social apropiat: clasă, școală, localitate natală - Prezentarea unei experiențe personale: "Prima mea zi de școală","Ziua mea de naștere", "M-am împrietenit cu.

Identificarea unor sentimente de bază manifestate în viața personală și a celor din jur - Jocuri de mimă prin utilizarea unor imagini care prezintă emoții și sentimente bucurie, tristețe, încredere, neîncredere, teamă - Discutarea modului în care personajele slăbirea curriculei naționale povești, povestiri, slăbirea curriculei naționale resimt sau își manifestă o serie de emoții și sentimente bucurie, tristețe, teamă etc.

Ce anume simt? Identificarea elementelor definitorii ale unei familii, pornind de la exemple concrete - Discuții despre membrii propriei familii, cu rol de identificare a diferitelor grade de rudenie ex.

Similardiscuții