Sadia imam scadere in greutate,

Carti Autor: Jon Gabriel, Anul aparitiei: , Availability: In stoc - oferte-brasov.ro

scădere în greutate santa fe

Cruet Inceputul postului Sf. Maria Ad.

scădere în greutate, dar încă se simt gras

Archid Stefan. Martirul Eusigen'3 Primal pittrar ora 6. Emilian RomanulSf. Apostol Mathia 'M. Arhidiacon Laurentiusr.

fsu-screen.pdf

Eoplu si C. Nifon patriarchMart. Fotiu si Anichint. Lunii plin5, ora 2.

Martir Mandil si DiomidSt. Martir Miron. Flor si LaurMart. Andrei StralilatProfetul Samuil. Apstolul Tadeu C Ultimul p5trar, ora 4,55 a.

Martirul Lupu. Adrian si Natalia.

cele mai bune cantinarii de slabire

Ptirinte Pimen. P6rinte Moise Arupul.

Lenin-opere .pdf

Therea cap. Ion post :Sf. Alexandra,' Ion si PavelAd.

Is Vacation Par Nida Yasir Ki Shopping Kaisi Rahi

Brau al Mated DomnuluI. A' ti 'II, Principelui p.

Aniversarea urciirei pe tron a M. Numai noi, aromanii, in privinta aceasta diferim de cei-l'alti frati ai nostri, la noi nefiind aceiasi strans legdturd intre sol i cei ce lo-cuesc pe dansul. Aceasta nepotrivire in ocupatiuni la prima vedere s'ar pdrea, cdconstitue o insemnata trasdturd de deosebire care ne departeazd multde marea familie romaneascd.

XV T Sec.

Iar aceia, cari sunt tare poftitori de flea-miii ar gasi din aceasta prilej, pentru ca frecandu-si mainile debucurie, sa exclame iriumfatori; iatd o dovadd, ca. Ei bine, judecdti, intemeiate pe ast-fel de cosideratiuni, sunt ab-surde si, deci, nu pot avea nici o valoare.

In primul rand trebue sa relevam faptul cd aceasta aversiune pen-,tru agriculturd. In Macedonia este un grup puternic, RomeEnii din Meglenia,cari numdra aproape 30, si cari mai toti sunt agricultori, de ase-menea, atat in Macedonia cat si In Epir, Albania si Tesalia vei gsidestule comune, unde alaturi de meseriasi, negustori sau crescatori devite, sunt si oameni, cari se ocupd cu lucrarea pamantului.

Carti Autor: Jon Gabriel, Anul aparitiei: 2019, Availability: In stoc

Asa s'a intamplat i cu Aromanii. Natura pdmantului ce au loctiita deterrninat felul ocupatinnilor lor, precum In foarte Sadia imam scadere in greutate parte totprnantul formeaza caracterele si temperamentele oamenilor ce-1 lo-cuesc.

In adevar. Asa, bunioard, in Macedonia propriu zisa,in deosebi in tinutul Bitoliei, numai cloud comune arornanesti gdsim II www.

document(13)

Acestea sunt Gopesi i Molovif tea cdror vechime cunoscutd e urcd la mai multe sute de ani. Cele-l'alte mari centre arom5. Pand aproape de sfdr-situl secolului al lea teritoriul locuit exclusiv de Aromni Incepeade la muntii Albaniei, coprinznd muntii Gramoste, Pindul, pand josde tot la Grecia.

aetna pierde in greutate

Dar aci pdmntul const mai tot din munti si din pd-duri si se intelege, cd In aceste regiuni muntoase agricultura nu puteaIncolti, necum prospera. Imprejurdrile, dar, i-au constrns pe strmosiinostrii, cari au locuit acolo, s caute qi In alte ramuri de activitate mij-loacele de trai.

Asa, unii dintrInsii.

Altii ' curn e mai ales gru- pul Voscopolean, adicd Aromnii cari au populat Voscopolea cu oraselesi comunele din jurul ei s'au dedat mai ales negotului si meseriilor, Incari au excelat. La altii, ma poate ajuta t3 sa slabesc e la ijjataxi, sub care nume se intelegAromnii din Aspropotam, gsim, aldturi de crescdtori de vite sigii.

Lenin cuprinde conspecte, fragmente, note despre diverse carti si articole filozofice, precum si observatiile si insem- nArile filcute de el pe marginea si in textul unor scrieri filozofice din biblioteca sa personalg. Cea mai mare parte din conspectele, fragmentele si notele cuprinse in volumul de fat6, au fost publicate pentru prima oath' in aniiIn volumele IX si XII ale «Culegerilor din Lenin»; in aniiaceste materiale au fost editate de cinci ori intr-un volum aparte, sub titlul «Caiete filozofice v, iar in ele au format volumul 38 din editia a IV-a a Operelor lui V.

La ses pe Frsinoti ii gsesti dar in anotimpul iernei. Trecem aCum in Macedonia propriu zis. Am zis mai sus, cd co-munele Gopesi qi Muloviste sunt cele mai vechi asezdminte aromnestiin ace Recommended.

Similardiscuții